I never know my mother Thandi Buthelezi

Dear cc Andile. Igamalamingingu Nqobile Moyane Ngihlala e Jozini. Ngicela ningisizeni ningifunise umama wami u Thandi Buthelezilona osesithombeni. Noma umndeniwakubo.wangithola no Amoss Moyane. Kuthiwa wayesebenza eFlikton eMpangeni kodwa umama yena wayehlala eNiwe khona eMpangeni. Thandi Buthelezi udingwayinganeyakho owashiyanogogowayo wangabe usabuya Ngabo1988

Leave a Reply