Your Story

September 2, 2015

My Father’s family

Dear Khumbl’ekhaya I’ve written to you on two or three occasion however I understand how overwhelmed you are because we …

Read this article
1 Comment

September 2, 2015

Encourage

I am a khumbulekhaya fan.i don’t allow anyone to disturb me during the show.,if anyone want to talk to me …

Read this article
1 Comment

September 2, 2015

looking for my aunt

Dear khumbulekhaya,my name is Refilwe Kumalo and looking for my aunt by the name Ouma Ntshebo Melita Sefatsa who was …

Read this article
1 Comment

August 29, 2015

ugogo wahamba ayothwasa

Hi ngicela ningifunise ugogo wami owahamba ayothwasa eDyveton NGO 1978 ngangisanda kuvela ngalowonyaka igama lakhe kwakungu Talkie Mhlanga aganele kwa …

Read this article
no comments

August 27, 2015

looking for my father

Dear Andile my name is Nolitha Buthongo i live in mabopane Pretoria,I’m looking for my father Ellias”ntuntuntu”Mbhom bhi who left …

Read this article
no comments

August 27, 2015

Needing my sister

Dear Andile I am Precious Nkabinde. I live at Klipfontein view,I have a sister named Busisiwe Mtambo (Nkabinde) but I …

Read this article
no comments
[cubepm]