The Road to Reconnection

Why do people leave their families then write to Khumbul’ekhaya to help them get home? How do you forget where you came from?

12 responses to “The Road to Reconnection

  1. Khumbul’ekhaya is really doing a good work for us,an am really appreciating teir work,we write to them as u know how life is goes,ppl hv kids without wedlocks,an separate later,kids need to know teir roots,u need to no who u r an where u from.u can’t live alone

  2. I real appriciate the work u guys r doing its means a lot to even i haven’t find my brother bt i stl watch khumbulekhaya cause i always hope i wl find him one day keep up the good work

  3. some people forget home because somehwere along the lines tyey become mentally disturbed. We picked up a homeless guy PHILEMON JAN MOSIA and he ddin’t know where he was – all he remembered is that he is from MAGALAN (QWAQWA). You can tell he has seen it all – he has scars all over his body. Sometimes trauma can wipe a memory

  4. Alok Dear iimeko zakudala azifani nangiku, namaxesha awasafani so iKhumbulekhaya ayinandaba noba lomntu umfunayo une50 years ungasambo yona iyakukhangelele. Asinabazali, asinabantwakwethu, asinabosisi futhi asinabo nogogo pofu bayapilala qa asazuba siqalengapi xa isibafuna so Khumbulekhaya uvala uzozikhala, usinekeza elinyithuba lokuba sipile kunye naabo sibathandayo

  5. Hi am looking for my father.I don’t know what to do can hoi help me to get him. His name is Joseph Joe Maphumulo wase Mzimkhulu ngapheseya kwe Mkhomazi. He was working at Ulundi ngama 80’s at a construction company.my mother ‘s name is Saraphina Nkosi. staying at Ulundi .l am his son Jabulisa Maphumulo. My mother moved to Swaziland

  6. This is insane uphambene phakathi ekhanda CC. Abantu abazalwe obaba ngezizathu ezithile balahlekelana nomama bezngane okunye ashone umama wengane engakaychazeli ngekubo ingane so if ingane isidinga ubaba wayo wena ubona ukuthi ingamthola kanjani ngaphandle koksizwa uKhumbulekhaya? Ngyaxolisa ukusho ukuthi woke ucabangele abanye abantu ay ukuzcabangela wedwa if wena uzelwe kwaqonda konke okwakho so please ungasenzi intlekisa thina esdinga abakithi cs asizizalanga futhi asizikhethelanga ukzalwa ubaba bese eyashona.

Leave a Reply