uMzala olahlekile (Gugu Zondi)

Sawubona Khumbul’ekhaya,

Bengisacela ningifunise umzala wami uGugu Zondi, okhulele Emhhubeni, eMtshezi Kwa-Zulu Natal.
uGugu, unezingane ezimbili zabafana (zimnyaka engu11 no7)
Waduka ngo2005/6.
Abake bambona bathi wagcina ebonakala eMnambhithi (Ladysmith)

(Esithombeni imina uLondiwe, kodwa ngiyazi uzongibona)

Thanks,
Londiwe

Leave a Reply