UMFOWETHU OWALAHLEKA

Mina Bongani Mbatha osesithombeni ngicela ningifunise umfowethu uThamsanqa Mbatha owanyamalala ngeminyaka yawo2011/2012. Wasuka eMlazi evakashele udadewethu ePhoenix. ePhoenix watholana nabangane agcina ehlala kubona okwesikhashana. Sathuka kwaphela nasozwaneni uma abangane bakhe sebezomfuna kwadadewethu bethi kade bamgcina. Saphuma inqina simfuna ezibhedlela; emakhazeni nasemajele kepha kwanhlanga zimuka nomoya. Siyacela ukuthi uma kungase kubekhona onomkhondo kamfowethu athintane nabakwakhumbulekhaya noma athintane nomfowabo uBongani kulenombolo: 078-400-2728

Leave a Reply