ukuThola ubabakasisi wami esingingamazi

Dear Andile ngibhala lencwadi ngoba ngidinga ubaba wami engingakaze ngimubone empilweni yami kwaku Morrice Makatshisi Ngcongo owayehlala eMbumbu wayethandana Nononhlanhla promise Nie Mathaba owayehlala ENanda e Spot8,mina nginguNcamsile Mathaba lo odinga ubaba wakhe plz cela ningifunisa yena mina ngihlala eMarianhill (ELungada) nali ikheli lami lithi 19020 Ekuthuleni Road

Leave a Reply