U Violet wa kwa Mkhize ohlala e 55 Ndulwini Section e Thembisa ucela ukufuniswa udade wabo u Nonki Margaret Mkhize

Sawubona Khumbula Ekhaya ngicela ningifunise u dadewethu ongu gama lakhe lingu Nonki Margaret Mkhize. O wa duka ngo nyaka ka 1982 eyo funa umsebenzi e Boksburg,. Mina ngingu Violet Mkhize ohlala e number 55 Ndulwini Section e Thembisa. I nombolo yo cingo lwami ingu 0733311124 . Isithombe lesi esibomakalayo esika Violet Mkhize u dade wa kubo Nonki Margaret Mkhize.

One response to “U Violet wa kwa Mkhize ohlala e 55 Ndulwini Section e Thembisa ucela ukufuniswa udade wabo u Nonki Margaret Mkhize

Leave a Reply