Sicela ukufuniswa uSiphephile Nombulelo Gumede

Dear Khumbul’ekhaya
Sicela ukufuniswa uSiphephile Nombulelo Gumede uneminyaka engu 25. USphephile ungowaseMathayini eJozini kodwa behlala eGoli eKhutsong. Samgcina ngoJanuary 2014 kuze kube imanje akaze aphinde abuye ekhaya. Sicela abambonayo noma abamaziyo basithinte, noma nawe Siphephile uma uwubona lomlayezo sicela ubuye ekhaya noma usithinte.
Inombolo yocingo ningasithinta ku 0767264134 noma 0607747784 noma 0762830067.
Siyabonga ozithobayo umndeni wakwaGumede eMathayini kwaMfundisi

Leave a Reply