sicela ukufuniswa umama kamelisa

Khumbulekhaya
Andile nethimba lakho ngidinga usizo lwenu ,, ngicela ukufuniswa uMama kaMelisa Modise amshiya esamncane noFikelephi Khoza ongasekho emhlabeni, igama likamama KA Melisa u uTUMI KAMOKGELO MODISE wase Gauteng, ubaba ka Melisa kwangungu PHUMLANI NGOBESE WAKWA P EMLAZI NAYE ONGASEKHO EMHLABENI,,, ngilusizi ngalomtwana osesele nami kanti uyi teenager uyamdinga umama wakhe mina Andile sengimdala amalanga ami aseyabalwa ngilusizi ngempilo kaMelisa,, igama lami ngiwu GOGO U ISABEL NTULI UMAMBHELE WAKHONA EMLAZI ,,, TUMI UYAKUDINGA UMTWANA WAKHO NGYAKUCELA NGANE YAMI ZIVEZE,,

ngitholakala kulezinombolo
071 267 1508 (GOGO ISABEL)
073 053 4197 (MAM MASOKA)
082 396 2329 (Mam Sandy Mthethwa)

Leave a Reply