sicela nisifuniseni u Dade wethu u puleng no mfuwethu Sandile maruping abazalwa wu mpulukeng maruping no baba u Alias Msiza ongasekho emhlabeni, esagqinana ukubonana nabo ngo nyaka 2008 kuzwakala ukuthi base ndaweni yase eastern cape ngase Aliwal north.

Obafunayo wu Dade wabo osesithombeni u Ntombi Msiza, ohlala e Bronkhorstpruit Ekangala
Cellphone number 0763928200/0633563262

Leave a Reply