Searching for my parents

My name is Vuyokazi Basi i write to khumbulaekhaya in a wish for them to help me to search for my parent wish i neva met in my life isikhakhulu umama igama lika mama nguNokuzola Basi uzalwa uMantombi Mtolo noJack Nomaqaqa Basi uzalwa eMatatiele iwele lakhe nguZoliswa Basi plz unolwazi about her cela angisize wahamba kuthiwa waya egoli

Leave a Reply