Please help Nokuthula she is looking for her father

U Nokuthula osesi thobeni ucela khumbule khaya ukuthi amfunise ubaba wakhe angamazi. Igama lobaba wakhe u seth Shangase ongokuhlala use Nkandla, Ubuti ka baba wami kuthiwa ngu Bhamuza Shangase usesi wakhe Ngu Lindiwe Shangase.Mina no baba wami asazani umama wasuka egoli ngomnyaka ka 1975 ekhulelwe wabuyela eNelspruit. Igama lika mama wami U Poppy Thandi Ngobe, Ngicela uma u Baba or umunye ilunga lomndeni waka Shangase ungithinte kule namba 0792640611

Leave a Reply