please help find my biological father.

Dear andile and the crew.bengicela ukufuniswa ubabawami engingamazi naye ongangazi.Mina ngizalwa nguThuli Mazibuko wasemnambith ubaba engifuniswa yena nguThomas Sigila.laba ababili bahlangana endaweni yaseRichmond/Ixopo ngeminyaka yo1991/1992 ngoba Mina ngabelethwa ngo1992..umama ubuye ngo1992 Lana emnambithi esozobeletha mina akaphindanga wabuyela emumva ngikhula nje ngimubuza ngobaba kodwa akathandanga ukungitshela ngaye okwangisolisa ukuba baxabana Umama ube esengishiya ngo2003 ngingatholi izimpendulo eziningi ngobaba…Thomas Sigila noma umndeni wakhe ngiyafisa ngelinye ilanga ukuhlangana nani.

Leave a Reply