Please help

Unjani Andile,besicela usincede usifunise uLucky Zakhele Ndlovu ophuma eZimbabwe. Samngcina eya ekapa eInyanga ngomnyaka ophelileyo…ngodadewabo uThandie lo Polite abamfunayo thina Sisa Johannesburg…nansi inumber zethu ..0721733588….0786478508

Leave a Reply