Phindile Looking For This One Who’s Missing

Igama matoto ubone washiya izingane eziwu 2 ematoto egoli emaseru edolobheni wahamba eyona umsebenzi egoli izinamba angatho iqkaia kozona 078 342 6435 Uphindile Shezi enyandezulu ebhomela.

Wafike enyandezulu wathole ebezukulu abewu 2 u Shaun libone no Phindile Shezi

Leave a Reply