Nomonde Patience Nama

Sicela ubuyele ekhaya siyakukhumbula nceda MaDlamini noba kwakutheni anyone who knows her whereabouts pls call 0789666621 or 0763193700

Leave a Reply