Ngiyabingelela kwak khumbulekhaya

Igama lam nginguNelisiwe Ntombela ngihlala eShowe ngicela ningifunisa ubaba Wam uJohhanes Xaba ongowase Orange Free State e Winburg endawen yase Sonside umama Wam emngcina wayehlala nomkhulu uDudulu eplazini kwak Luvi igama like mama uPrincess Thokozani Ntombela ngiyabonga my numbers 0616211410798011041

Leave a Reply