ngifuniseni ubaba wami ujohannes maseko

Ngingu Dudu Thokozile Mashiloane ngicela ningifunise uJohannes Maseko obekahlala endaweni yaseOgies babathutha baya endaweni yasehlalanikahle emalahleni odadwabo ngu Thokozile Maseko no Lizzan Maseko umfowabo ngu Morris Maseko bafunwa yimi uThokozile Dudu indondakazi yakhe ohlala eDennilton bekahlala noLetta mashiloane Mina ngazalwa NGO 1986 06 28. Omtholako noma omaziyo ashayela kulezi izinombolo 0838782762 ..0791661632

Leave a Reply