Ngifuna umndeni khabo baba

Ngicela ningifunise umndeni wekhabo baba wami,bathi bebehlala e Piet Retief,baphuma emaplasini ngase Amstedam to Piet Refief MP,solo sazalwa asikaze sidibane nomndeni wekhabo baba,asibazi.Igama lika baba wami u Elliot Majoyini Hlatshwayo,kodwa sewandlula emhlabeni ngo 1999.Ngingajabula uma kukhona ongabazi,sidinga ukubazi.Bathi wahamba kokwabo ngomsebenzi wokwakha indlela.

Leave a Reply