Ngifuna ubabawami

Igama lami nginguSbusiso Clement Zulu. Ngihlala eSiyabuswa B, eMpumalanga. Nginomnyaka oyi21. Ngicela ningifunise ubabawami, uPeter Mothoa, unombala ohlaza futhi mude. Kuthiwa bekahlala eKwaggafontein. UPeter bekazwana nomama wami osewalala. Igama lake bekungu Pinky Elizabeth Maphanga ( nguye osesithombeni). UPinky bekasebenza emakhishini epitori, e Eastlynn kwaJeredina. Kuthiwa ubaba, uPeter wagcina ukungibona nginenyanga kuphela ngazalwa, kanti besebabili abantwana bakhe. Omunye sewalala sisebancani njalo.
Omaziyo uPeter Mothoa ngicela angishayele kulenombolo 0712944930 okanye ku 0824330781. Ikheli lami lithi 834, section B, Siyabuswa, 0472

Leave a Reply