Ngicela ukufuniswa usisi Luhle Nhleko

Sanibona
Mina nginguSandile Nhleko ozalwa uMfaniselwa Nodlalisa Nhleko kuMambhele bengicela ningibhekise usisi wami engamgcina ngimncane wafika kanye ekhaya wayekhuluma isixhosa. Kungenzeka uzibiza ngesinye isbongo Anginaso isthome sakhe,Ubaba uNhleko ubehlala eMagabheni. Niwuhlabe niwulawule.

Leave a Reply