Ngicela ukufuniswa umfowethu owaduka

Sanibonani,
Bengicela ukufuniswa umfowethu omncane igama lakhe Mmeli Advocate Mhlophe (ubaba ka Zoe) owagcina ukubonakala ngezinsuku zokushaywa kwabokufika wahamba eya ethekwini akaphindange wabuya, sibhekile emajele ezibhedlela kodwa asimtholi, singajabula uma kukhona owambona noma owaziyo ngaye asithinte 073 436 1718 noma afonele amaphoyisa aseHammarsdale ekhaya ise B1157 Unit 2 Landela road kaMhlophe ngase Weseli (methodist). Ozithobayo Thenjiwe Mhlophe udadewabo omdala

Leave a Reply