Ngicela ukufuniswa umfowethu nodadewethu

Dear Khumbul’khaya
Igama uVusimuzi Micheal Fakude ngokuhlala ngise-Protea Glen ext. 11 e-Soweto. Ngiwumuntwana kaNtomb’embi Emma Fakude ongasekho emhlabeni. Besihlala e-Crosby 21 Baldoire Street EGoli, Gauteng.
Ngicela ukufuniswa umfowethu u-Ronnie Mahlalela nodadewethu u-Eunice Mahlalela sasihlala nabo emakhishini e-Crosby lapho kwakusebenza khona umama. Sahlukana ngo-1970. Bahamba beya eSwazini eHluhluba ekhaya abaphindanga babuya. EHluhluba kulapho kuzalwa umama khona. Angizange ngiye khona angikwazi. Yingakho ngicela ningifunise bona.
Inamba yami yocingo: 073 655 8648
Ikheli: 6765 Ubejan Street, Protea Glen Ext. 11, 1818

Leave a Reply