Ngicela ukufunisa ubaba enginga mazi

Dear khumbule khaya.
Nigicela ningifunise ubaba wami endingamazi. Igama lakhe ngu-Tsitsipa waka Nyambose, uzalwa wu-Pepereti. Ndingu Mandisa Khathazile, ngivele 04 June 1971; ngizalwa ngu-Sindiswa Doris Rwanqa(lo ogone ingane esithombeni) bekahlala Emfulo South. Umama bekanokuthi ubaba bebahlala e-green house crossroad Emfulo kodwa sebathutha lapho. Izinombolo zami : 0710278160/0824222701.

Leave a Reply