Ngicela Ningifunise umndeni kamama wami

Dear Khumbulekhaya
Igama lami ngingu Ntombifuthi Zuma, ngihlala e Verulam, EThekwini. Ngibhalela kwa Khumbulekhaya ngoba ngicela bangisize bangifunise umndeni kamama wami uBuyelaphi Zuma ongasekho emhlabeni. Wazalelwa kwa Maphumulo khona e Natali. Amagama odadewabo kamama kwakuwo Sizani Zuma no Masiflate Zuma owaganela kwa Nyoka. Amagama ezingane zika Masiflate UMelusi Keepson, omunye u Bhusimane. Onolwazi ngomndeni ka Mama wami u Buyelaphi Zuma,ngicela angithinte kulenombolo: 061 051 1287
Ngiyabonga
Yimi ozithobayo
U Ntombifuthi Zuma

Leave a Reply