Ngicela ningifunise umfowetho

Igama lakhe uSkhumbuzo Moses Mazibuko walahleka ngo 1996.wagcina ukubonwa eIkhwezi station eMofolo.lapho ukhona Shumbuzo umama uyakudinga nabo sisi bakho.

Leave a Reply