Ngicela ningifunise umamcane wam

Ngicela ukufuniswa umamncane wam Sweetness Noluthando Magadla,owalahleka ngo 2004 eyobheka ingane yakhe e maputo soloko wahamba azange asabuya… Wahamba no Patrick Mazivila…sizwele ukuthi use Randburg. Yim othandekayo Nosipho Mtintso 079 533 5745 or 074 3704163or 0711937003or0785586049.

Leave a Reply