Ngicela ningifunise uMama engingamazi

Dear khumbulekhaya

Igama lami ngingu Lindiwe Makhaye (Mshengu) ngokomshado ngazalwa ngo 1966 august, ubaba ongzalayo nguThamsanqa Lazarous Makhaye owazalelwa endaweni yasesdakeni/ Loteni okuyilapho nami ngakhulela khona.
Ngicela ningifunise umama ongizalayo ogama lakhe ngu ANNA NGWENYA, abaye bathi ungowokudabuka eMpumalanga Magason/emerlo. Wahlangana nobaba ngenkathi ubaba esebenza eGoli egarage itotal eseTransfantein/Rachell rd. Ngaleyonkathi umama kuthiwa wayehlala no Anti wakhe uAlbertina eDobsonville, behlala nobaba uShabalala.

Leave a Reply