Ngicela ningifunise umalume wami uStanley

Dear Sesi Andile
Igama lami uLucky waka Nhlapo ngicela ningifunise umalume wami u Stanley owanyamalala NGO 2004 bekahlala eTsakane e ext 8 ahlala nomunye umalume wami uMandla. Makasitshela umalume uMandla uthi kwafika amaphoyisa athi azolanda izinto za malume uStenley ubaleke esubhedlala bamnika he ID yakhe aznge siphinde simthole

Leave a Reply