Ngicela ningifunise udadewethu uPaulinah Phiri

Ngicela ningifunisa udade wethu uPaulinah Phiri. Samugcina ehlala eSoweto eChiawela ngeminyaka yo80. Abazali bakhe ngoEllias Phiri noMaria Mayela.

Onolwazi ngaye angaxhumana noJoyce Mayela kulenombolo 0761142413 noma uThembisile Sedisha ku0825989982.

Singajabula kakhulu ukuxhumana nawe dadewethu.

Leave a Reply