Ngicela ningifunise ubaba

Igama lami uNozwakazi Linah Mbanjwa ngineminyaka engu45 ngicela ningifunise uEric wakwaNzabe ongubaba ongizalayo,wahamba ngisemncane,igama lama mama uNomangesi Jeanette Mbanjwa babe hlala e petfontein ,wayesebenza eGermiston ayi police reserve,kibo kuse Transkei.Omaziyo ngicela angisize

Leave a Reply