NGICELA NINGIFUNISA UBABA WAMI/NOMNDENI WAKHE

NGISIZENI NINGIFUNISE UBABA WAMI OGAMA LAKHE NGU PETER MAITE OWAYESEBENZA ENHLAZANE STATION JHB EHLALA EJABULANI HOSTEL NGO-1979 NGOKUDABUKA WAYESUKA -EVENDA LAPHO UMNDENIWAKHE UPHELEKHONA NONKOSIKAZI WAKHE UMAGHAGHADI . UMAMA ONGIZALAYO UTHEMBENI MUNTU NGCOBO
KWAZULU-NATAL EMPANGENI
NGIKENGAZAMA UKUZICINGELA NGIZENGAFIKA E NEW-CANADA SOWETO STATION KWAKHONA ENGIKUTHOLAYO KODWA NGAHLULEKA

NGIYABONGA -ONOLWAZI ANGANGITHINTA KULE-NUMBER …0603068543

One response to “NGICELA NINGIFUNISA UBABA WAMI/NOMNDENI WAKHE

Leave a Reply