Ngicela kufuniswa izihlobo zika Elizabeth Masesi Lukhele

Umama Elizabeth Masisa Lukhele.ubaba wayezalayena kwakungu Johannes Lukhele wayengumfundisi webadla laseChibini,umfowabo ngu Jimmy Lukhele udadewabo ngu Mrs Sondezi izinganezamasesi NGO Mamoya no Tondo ngicelanoma Ubani ongabanolwazi angithinte kulenombolo 0835516310 kuyaphuthuma ngiyazithobakuninonke ngiyabonga Amen.

Leave a Reply