never meet my mother

Dear cc Andile ngicela ukufuniswa lona osesithombeni igamalakhenguThandi Buthelezi.kuthiwa wayesebenza e Flickton eMpangeni WangitholanoAmoss Moyane. Naye osewashona.okwenzangimdingekakhulu bengingafisangokwami ukuthi ngishade sengazi ekhaya komalume njengobangingazinoyedwa wakubokwamama.ngiyashada ngo Dec 12-15 laphokuzobe kungekho ngishonoyedwa wakubokwamama

Leave a Reply