NDIFUNISA NGOLUMKA NOMCELU MANDLANGISA MBOLEKWA

USISI WEMKA NGO1990 ESIYA EWELKOM NABANYE OSISI BAKWA TATU DUKENGCENI ZANGE APHINDE ABUYE, SISIS WAM BUYA UMAMA WETHU UNONTOBEKO MBOLEKWA UYAKUDINGA UKHATHAZWA NAYIMPILO , NCEDA DADE WETHU BUYA NDIYAKUDINGA NAM EMPILWENI YAM. NANTSI INUMBER YAM-0826335916/ 0835513054

Leave a Reply