NDIFUNA UMAMA WAM UTHOZAMA

Ndicela ufuniswa umama wam endamgqibela ndineminyaka emithathu, ufunwa ngabantwana bakhe uNOLUDWE, YANDISWA kunye noNOXOLO bakwa FUNANI utata wethu yayingu MNCEDISI FUNANI,sasihlala sonke eGOLI kwindawo yeseTHOKOZA. SIYAKUDINGA MAMA (THOZAMA)

Leave a Reply