Ndicela ukufuniswa umama wam uThozama owayenabantwana abathathu noMcedisi Funani

Andile Cc ndiyanicela khanindifunise umama wam uThozama owayedele eMabheleni kwaFunani ifani, igama lomyeni wakhe yayinguMncedisi Funani benabantwana abathathu abango Noludwe, Yandiswa, Noxolo bonke ngabakwa Funani sekupeliminyaka engapa ko50 years badukelana, bahlala eGoli eThokoza. Nabani omaziyo uThozama okanye uNoxolo Funani makasincede PLEASE!!!!

One response to “Ndicela ukufuniswa umama wam uThozama owayenabantwana abathathu noMcedisi Funani

Leave a Reply