Ndicela ukufuniswa u Siphokazi Chwebeni

Mathiso
..

Chat Conversation Start

From Worcester, Western Cape

Security Guard at DCS-Dep of Correctional Services

Studied Theology at Team Impact Christian University
.

Feb 4th, 8:57am

Good Mormings, PLEASE HELP ME Ndicela umtu oyaziyo isurname yakwa Chwebeni eBizana,ndifuna uSiphokazi Chwebeni isduko sakhe wayesithi ngu Mabhedla umakhulu wakhe ngu Madosini, and no mamakhe waye ngu nurse kwezinye zezibledlele zapha, wakhe wase Hermanus ngo 2000, washiya umntana ona 6 months ku tatakhe, so umtanakhe urhalela ukumazi umamakhe..

Good Morming Khumbule Khaya team, igama lam ndingu Nyameka Zenzile,ndise Cape Town
Ndicela umtu oyaziyo isurname yakwa Chwebeni eBizana,ndifuna uSiphokazi Chwebeni isduko sakhe wayesithi ngu Mabhedla umakhulu wakhe ngu Madosini, and no mamakhe waye ngu nurse kwezinye zezibledlele zapha, eBhizane, , uSiphokazi Chwebeni waye washiya umntana oyintombazanaongu Zukhanye Sinokuhle Mathiso ena 6 months ku tatawakhe, u Ntobeko Mathiso ngo nyaka ka 2000 e Hermanus,ongu,umntu omaziyo apho akhoya ,ngabo abo basesithombeni angaqhakamshelana no Sindiswa Zenzile kwezi no 083 4456 736 or Nyameka @ 072 150 6318.Ndiyabulela inkosi yoxolo inisikelele.

Leave a Reply