Mzala phinda ubuye

Dear khumbul’ekhaya

Igama lam ndingu Xolelwa Ntentesa, ndicela ukufuniswa umzala wam Ogama lingu Thando Solwandle, ozalwa ngumalume wam uSteven Sipho Ntentesa ongasekhoyo nomama uNosisa Solwandle.yena umama uSolwandle wayengowase Willow-vale, uThando uke wafika NGO 2002 wangumntu oyangase Cape town njengomntu owayefuna umsebenzi zange siphinde dive into ngaye,ugogo wasweleka ngo2008 utatomkhulu NGO 2015 please buya uDabs wakho uhlala yedwa, MNA nditshatile buya Nozulu,Mpafane.
Umntu omaziyo uba uphi ndicela afowunele ezi ton namba-0608202481 or 0834784233

Ndim uNominti Ntentesa, uMzala wakho.

One response to “Mzala phinda ubuye

Leave a Reply