My sister is missing

Dear khumbula ekhaya I gama lami uPhindile phungwayo ngicela ningisize ukuthola usisi wami lo olana esithombeni usmangele pemelon phungwayo owalahleka ngo 1999 December nge12 wahamba ebizwe ngubaba wakho azange asabuya ekhaya siyacela ukuthi ongabomthola asithinte Kyle namba 0797016929

Leave a Reply