my name is Wanda Mboniswa asking Khumbulekhaya to find my mums family

My mother’s name wasSophie Vuyiswa Mboniswa,she was from eastern cape ,she passed away in the 2007 ubehlala nobaba wami u Michael Slovo Naye owashona 2012 ,bengicela ukuhlangana ne family kamama engabagcina bezongcwaba umama azange ngaphinda ,ngababona ,I understand the brother was VW Qunta please khumbulekhaya help me to find my mums family,my number is 074 626 2209 or 082i 558 9753

Leave a Reply