My lost Aunt Johanna have Nteri Makua

Dear khumbulekhaya sixela nisifunise umama wami omcane I igama lakhe ngu Johannah Nteri Makua owa hamba eya emsebenzini wacinwa ukubonwa e Pretoria sixela omaziyo noma ombonayo axumane ne khumbulekhaya abo sister bakhe bayamndinga yimi u Ntebogeng. contact 0832165306

Leave a Reply