My Identity

Ngicela uKhumbulekhaya angisize ngithole ubaba wami engingamazi. Kuthiwa wayesebenza eRichmond esuka eMatatiela. Abamaziyo bathi ubizwa ngo Mokoena. Umama wethu wasishiya sisabancane kakhulu singamazi ubaba wethu.Mina ngihlala eMzimkhulu Ka James.please

Leave a Reply