my granny missing

Dear khumbulekhaya.
Leina lame me Selina Tshiloane.ke dula ko mabopane unit T (tsebe).ke kopa lempatliseng nkoko wake Meikie/Maggie Tshiloane o tsamaile ka dinako tsabo 70.o seile rraagwe eleng John Leuw Tshiloane le mmaagwe eleng Selina Nomqibelo Tshiloane le dikgaitsedi tsa gagwe le bana ba gagwe ele Sarah,ntombizodwa le Sipho Tshiloane.rraabo bana ba gagwe eleng Petrus Skosana.

Leave a Reply