Mpotle Or Thokhubela Family

Dear Khumbulekhaya Igama lami Ugabisile Mthembu ngicela ningifunise umndeni noma izihlobo zika Frans Mothobi Mpotle or Thokhubela’ ongasekho emhlabeni ubekade esebenza emayini yase Durbandeep e Roodeport ngo 1998 Ubengowase Lesotho Maseru Phuthebuthe Umama wakhe wayehlala E Western aria Egoli kodwa ke Naye wahamba kuleyondawo’ Frans Muthobi Washiya ingane yomfana isikhulile manje lengane iyazidinga izihlobo zikayise Ngiyanicela bandla uma kukhona obaziyo ngicela bangifonele kule no (071 789 8120) or ( 078 0233 812) .

One response to “Mpotle Or Thokhubela Family

  1. Mpotle Or Thokhubela Family
    By Lydia Mthembu

    Dear Khumbulekhaya Sisi Andile igama lami Ugabisile Mthembu ngicela ningifunise umndeni noma izihlobo zika Frans Mothobi Mpotle or Thokhubela’ ongasekho emhlabeni ubekade esebenza emayini yase Durbandeep e Roodeport ngo 1998 Ubengowase Lesotho Maseru Phuthebuthe Umama wakhe wayehlala E Western aria Egoli kodwa ke Naye wahamba kuleyondawo’ U Frans Muthobi Washiya ingane yomfana isikhulile manje lengane iyazidinga izihlobo zikayise Ngiyanicela bandla uma kukhona obaziyo ngicela bangifonele kule no (071 789 8120) or ( 064 4822 196).

Leave a Reply