Mpotle or Thokhobela Family

Ngicela ningifunise umndeni noma izihlobo zika Frans Mothobi Mpotle Noma Thukhobela Ongasekho emhlabeni bekade esebenza emayini yase Durbandeep (Roodeport) Umamawakhe bekahlala eWestern area ekhaya bekungowase Lesotho Maseru Buthabuthe washona Ngo (1998) Washiya ingane yomfana ineminyaka emibili nje vo, isikhulile manje lengane iyazidinga izihlobo zikayise siyanicela bandla abziyo ngezihlobozakhe sicela afonele kulezinamba (071 789 8120) (078 023 812).

Leave a Reply