missing

Dear khumbulekhaya
Ngicela ningifunise ubaba wami omncane wami uGerman Mbongeni Nkosi(Mabelesa)owalahleka year 2011 Akaphilanga ngokomqondo. Ubehlala 895 Jabulani E Soweto

Leave a Reply