missing uncle/brother for 2 years

Molweni
Silahlekelwe ngumalume kwabanye ngubhuti ixetsha elingange 2 years oko wayemkile kwavakala kusithiwa ubonwe e-kraaifontein apha e kapa sicela nisifunise yena siyamdinga siyi-family yakhe

Leave a Reply