missing uncle

this is my uncles photo that am looking for please khumbul’ekhaya cela ningifunise yena siyamdinga ekhaya

Leave a Reply