MISSING SISTER

Igama lami ngingu Thandeka Mahlaba
ngiicela ningifunise usisi wami uSindi Nunu Mathlaba owahamba nomama wakhe uMantombela ngo1995.Washiya ubaba wakhe uMduduzi Abednigo Mahlahla ohlala eKensington nogogo wakhe uChristinah Khumalo ohlala kwaNdebele. cell phone number kababa wwakhe 0769342066 singajabula ukumbona..siyabonga

Leave a Reply